Vrouwencirkels 

,

Vrouwen cirkels thema ontdek de Godin in jezelf

Het versterken van de vrouwelijke energie en het empoweren van vrouwen is belangrijk. 

Als vrouwen in zich zelf gaan waarderen en goed voor zichzelf gaan zorgen dan kunnen mannen ook weer in hun ware mannelijke kracht gaan staan en elkaar ondersteunen.. Door te delen en met elkaar te verbinden gaan we elkaar versterken.

Het jaar door gaan we verschillende vrouwelijke archetypische energie ervaren, en delen met elkaar wat deze voor ons betekend in het leven. Dit gaan we doen door samen te delen, ervaringen uitwisselen, mantra's te zingen, te dansen en eenvoudige rituelen. Elke datum heeft een thema, passend bij de tijd van het jaar. 

 

data:

02-02-2022: Op 2 februari is het Maria Lichtmis. Dit licht feest gaat over het ontsteken en versterken van ons innerlijk licht. Tijdens deze eerste bijeenkomst gaan we oude kaarsen, die je nog niet hebt opgebrand deze winter, met een intentie aansteken. Samen gaan we onze intenties delen en elkaar versterken. De avond bestaat uit elkaar leren kennen, sharing, we gaan samen mantra’s zingen en dansen om ons innerlijk licht te versterken en uit te dragen in de wereld.  Dit is een intieme viering met maximaal 4 deelnemers

03-03-2022: Op deze avond staat Tara centraal. Ze wordt ook wel de godin van verlichtende wijsheid genoemd. Je kan haar aanroepen voor hulp, ze wordt gezien als een brug om je te helpen met wijs te handelen. Samen gaan we diverse vrouwelijke kwaliteiten herkennen hoe deze werkzaam zijn in ons dagelijkse leven. We gaan onze verhalen delen en diverse mantra’s en dansen doen en de werkzame kwaliteiten en energie van Tara ervaren.  

07-04-2022: Op deze avond staat Sarawati Centraal. Zij wordt ook wel de godin van de stromende wijsheid genoemd. Ze heeft de kwaliteit van welsprekendheid, de dicht- en verhaal kunst, het tot vorm brengen van gedachten. Deze thema’s vormen de rode draad van de avond.

12-05-2022: Deze avond staat Ama Usum centraal. De slangengodin vanuit het oude Soemerië. Deze avond zal gaan over het afscheid nemen van alles wat je niet langer dient in je groei en ontwikkeling, net als de slang haar vel afwerpt wanneer deze te klein is geworden. We gaan onze innerlijke kracht versterken om een nieuw hoofdstuk van je levensverhaal te beginnen.

21-06-2022: Mid-zomer viering Op deze langste dag van het jaar gaan we een zomerviering houden. Deze zal anders zijn met zowel mannen en vrouwen en samen muziek maken en sharing bij het vuur. We gaan een vuurritueel houden en gezamenlijk een vreugdevuur ontsteken. Neem je drums en muziekinstrumenten mee.

13-07-2022: In het midden van de zomer gaan we een waterritueel houden. We gaan het water eren en danken. Door samen muziek te maken en te verbinden met diverse watergodinnen en de stromende kwaliteiten van het water.

In de zomer gaan we er op uit en versterken ons met nieuwe ervaringen.

Op 7-09-2022: programma volgt nog

Op 05-10-2022: programma volgt nog

1-11-2022 het is dan Allerzielen, rondom deze tijd wordt gezegd dat de sluier tussen onze wereld en andere werelden het dunst is. Halloween gaat ook over de band met overledenen.  Daarom gaan aan we een voorouder verering houden. We gaan oefeningen doen voor het eren van de voorouderlijn. Naast deze oefeningen gaan we diverse mantra’s zingen en dansen om te voorouders en alle kwaliteiten die we mee hebben gekregen te eren.

7-12-2022:  Thema het verder doorgeven van ons licht en passie. We gaan oefeningen doen in naar binnen keren en contact maken met onze levensmissie. Sharing en lichtheid door samen zingen en dansen

Inclusief koffie en thee en iets lekkers. De avonden wordt begeleid door live muziek. Welkom bij deze vrouwenbijeenkomsten, waarin elke keer een godin centraal staat en we de innerlijke kwaliteiten van leren kennen en ontdekken in ons eigen leven. Het is belangrijk dat we onszelf waarderen, de kwaliteiten in onszelf en anderen eren en respecteren. De avonden zijn allemaal verschillend en aangepast aan de jaarcyclus. Het maximaal aantal deelnemers voor de vrouwenavonden is 12.. We beginnen om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur tot 21.30 uitloop tot 22.00 uur.

Je kan een workshop los volgen dan is de prijs voor deelname 15,- euro. Je kan je ook opgeven voor 5 workshops dan is de prijs per workshop 12.50,Je kan je opgeven voor 10 workshops dan is de prijs per workshop 10.- euro.  

inloop 19.45 uur start 20.00 uur tot 21.30 uitloop tot 22.00

Locatie praktijkruimte Anita Smeding of in buiten in de tuin.